EPDM

InfraHansa Oy

EPDM-vesieristyskumi

EPDM on erittäin käyttökelpoinen materiaali lähes kaikkeen vedeneristykseen. Maaperän kemikaalit ja mikro-organismit eivät vaikuta siihen. Lisäksi joustava kumi mukautuu maan liikkeisiin ja painumiseen, eivätkä esim. kasvien juuret pysty vahingoittamaan sitä. EPDM on synteettinen, vulkanoitu kumimateriaali, elastomeeri, joka kuuluu polyolefiinien tuoteryhmään ja se on kehitetty 1959. EPDM koostuu eteeni-, propeeni- ja dieenimonomeereistä ja sekoitteessa on lisäksi lujitteena hiiltä, täyteaineita, teknisiä lisäaineita, antioksidantteja ja vulkanointiaineita. EPDM säilyy saturoituna vulkanoinnin jälkeen, eikä hajoa hapettumisen vuoksi. Monet jo 1960- luvun lopulla tehdyistä EPDM- vedeneristyksistä ovat edelleen käytössä.

EPDM voidaan asentaa säälle tai ilmalle alttiiksi tai maan, veden ja jopa betonin alle. Mekaaninen jännitys, korkeat tai matalat lämpötilat tai niiden vaihtelut, kemikaalit ja biologiset tekijät eivät vaikuta sen lujuuteen tai elastisuuteen ja fysikaaliset ominaisuudet säilyvät käytännöllisesti katsoen muuttumattomina vuosikymmenien ajan ilman haurastumista, murtumista tai kutistumista. EPDM- kumilla ei ole myötörajaa vedettäessä ja materiaalin venyvyys on vähintään 300 %, jopa kaikkiin suuntiin yhtä aikaa venytettäessä. Kumilla on viskoelastisia ominaisuuksia, jolloin se kestää kuormitusta lähes rajattomasti. Materiaalia voidaan muovata aivan sen äärirajoille asti ja silti se palautuu takaisin alkuperäiseen kokoonsa ja muotoonsa.

EPDM on erittäin monikäyttöinen ja se voidaan asentaa helposti lähes kaikille pinnoille suoraan maata vasten tai betoni-, puu- tai metallialustalle tavanomaisin menetelmin. Alustan työstäminen on yksinkertaista ja nopeaa, joten EPDM antaa kustannus- ja nopeusetua muihin eristemateriaaleihin nähden. Sillä on optimaaliset kitkapintaominaisuudet, jotka takaavat voimakkaan liitäntäkitkan.

EPDM- kumit voidaan esivalmistaa vulkanisoimalla tehtaalla mittojen mukaan valmistetuiksi suuremmiksi yhtenäisiksi paneeleiksi, mikä vähentää saumausta työmaalla ja lyhentää näin asennusaikaa radikaalisti. Yhden palan koko on useimmiten 500 – 1500 m² rakennuspaikan koosta ja muodosta riippuen. Kuumailmahitsaamalla myös ulkonemien, läpivientien ja muiden yksityiskohtien tekeminen käy helposti ja lopputulos on pysyvästi vedenpitävä. Paneelien liittäminen toisiinsa tapahtuu myös kuumailmahitsaamalla. Matalilla lämpötiloilla ei ole vaikutusta myöskään saumaukseen, joka on täysin mahdollista pakkasellakin aina -15’C asti.

EPDM-kumi on kemikaalikestävyydeltään erinomainen. Eteeni- propeeni- ja dieenimonomeeri- rakenteestaan johtuen se ei kestä bensiiniä, hiilivetyjä, mineraaliöljyjä ja klooria, mutta kestää erittäin hyvin emäksiä, orgaanisia happoja ja suoloja, laimennettuja epäorgaanisia happoja, sekä alkoholia, aldehydejä, estereitä ja maakemikaaleja. Lisäksi EPDM- kumilla on erinomainen UV-säteilyn ja otsonin kesto.

EPDM-vesieristeelle on lukuisia eri käyttökohteita ja -mahdollisuuksia. Infrarakentamisessa siltojen vesieristyksen lisäksi sellaisia on esim. kaatopaikkojen pohjarakenteet, pilaantuneiden maa-alueiden läjityspaikkojen pohjarakenteet sekä patojen, vallien ja kaivantojen verhoukset. Maataloudessa kastelu-, liete- ja kalanviljelyaltaat sekä esim. rehusäilönnän peitteet ovat osa lukuisista käyttökohteista. Ja teollisuudessa EPDM- kumia voidaan käyttää esim. prosessivesisäiliöissä ja -altaissa, kaivoksien jätealtaissa, sammutusvesialtaissa sekä lietteen, tuhkan ja jätteen varastointipaikkojen pohjarakenteissa.